Kvíz Zo života včiel nadväzuje na sériu ôsmych náučných článkov s videami a fotografiami priamo zo strechy Elektrárne Piešťany. Články Zo života včiel I. – VIII. nájdete v sekcii EP Online/ Životné prostredie.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.