Prenájom

Cenník

Komerčné prenájmy

Každá začatá hodina (v cene prenájmu prízemné priestory, parkovisko)130 €
Svadobný balík (piatok – sobota)2 000 €
Služby zvukára (zoznam zvukovej a svetelnej techniky na vyžiadanie)20 €

Verejnoprospešné podujatia

Každá začatá hodina (v cene prenájmu prízemné priestory, parkovisko)70 €
Služby zvukára (zoznam zvukovej a svetelnej techniky na vyžiadanie)20 €

Pre cenu podujatí na mieru, charitatívne a iné verejnoprospešné podujatia nás kontaktujte na produkcia@elektrarnapiestany.sk