Ako rozsvietiť žiarovku?

Náš lektor Adam a lektorka Iva vás prevedú správnym zapojením elektrického obvodu a zopakujú si s vami sériové a pararelné zapojenie žiaroviek, pri ktorých zároveň odmerajú prúd a napätie v elektrickom obvode. 

Preverte si svoje nové poznatky v online kvíze Žiarovky.