Ako rozsvietiť žiarovku? Kedy bola vynájdená? Ako ju zapojiť do elektrického obvodu?
Hľadajte správne odpovede v nasledujúcom kvíze. Pred vyplnením kvízu vám odporúčame pozrieť si video Zapojenie žiarovky.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.