Deň Zeme

Štvrtý kvíz zo série kvízov Doma s energiou nám poskytuje viacero tém na zamyslenie ako sa správať zodpovedne k našim zdrojom energií.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.