Bezpečne s elektrinou

Elektrické zariadenia sú súčasťou nášho každodenného života, zaobchádzame s nimi správne a bezpečne? Presvedčme sa pomocou kvízu.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.