Hneď pri vstupe do budovy Elektrárne sa nachádza malá prechodová miestnosť, ktorú pracovne nazývame velín. Velil odtiaľ totiž riaditeľ elektrárne, ktorý mal celý chod prevádzky na starosti. Nachádzajú sa tu aj takzvané lietajúce dvere, ktoré vedú do… Najlepšie bude, ak sa prídete pozrieť osobne a históriu celej budovy spoznáte na komentovanej prehliadke s našimi lektormi.

Svoje nové poznatky, získané z videí o histórii Elektrárne Piešťany, si môžete overiť v online kvíze História I. – VIII. priamo na našej webovej stránke.

Všetky kvízy nájdete v kategórii EP Online/Kvízy.