Poznáte históriu Elektrárne Piešťany?

Ak ste nás ešte nestihli navštíviť osobne, spravte tak aspoň virtuálne v sprievode našich lektorov.

Preverte si svoje nové poznatky v online kvíze História Elektrárne Piešťany.