V rámci našich online kvízov sme položili otázku, na ktorú sme dostali veľa nesprávnych odpovedí. Preto sa s lektorkou Ivou pozrieme bližšie na to, čo sa vlastne v areáli Elektrárne dialo.

Naozaj, boli to železobetónové stĺpy, ktoré si pracovníci Elektrárne začali okolo roku 1930 vyrábať pre svoju potrebu. Boli univerzálne, mohli nimi viesť káble nízkeho i vysokého napätia, ale slúžili aj na zavesenie pouličného osvetlenia. Niekoľko elektrárenských stĺpov bolo donedávna k videniu na ulici Hoštáky, pár ich stále vidieť popri ceste v obci Banka.