Záverečný kvíz plní funkciu opakovania, nájdete v ňom vybrané otázky vybrané zo všetkých deviatich kvízov Doma s energiou, ktoré obsahujú zaujímavé úlohy z oblasti elektrickej energie a dôkladne spracovanú spätnú väzbu so správnymi odpoveďami a vysvetlením.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.