Otestujte svoje vedomosti o Elektrárni Piešťany. Ak ste u nás neboli osobne, pozrite si sériu krátkych videí História I. – VIII., ktoré nájdete v sekcii EP Online/História.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.