Rok 2022 sme v Elektrárni začali pracovne. V rámci väčšieho projektu pri príležitosti 100. výročia založenia spoločnosti ZSE sme sa pustili aj do niekoľkých menších rekonštrukcií. Najväčšou zmenou prejde priestor takzvanej vodojemnej veže, ktorá doteraz slúžila ako skladový priestor a verejnosť sa do nej mohla pozrieť len výnimočne. Už o niekoľko týždňov budú prvé dve podlažia veže slúžiť ako hlavný priestor pre naše múzeum elektrikárskeho povolania. Zbierku pracovných pomôcok a prístrojov elektrikárov z dôb minulých si budete môcť prezrieť práve na tomto mieste. Finálnu podobu veže vám ukážeme už čoskoro!