V kvíze na tému opeľovače sa dozviete prečo je hmyz dôležitý a ako mu vieme pomôcť. Pár správnych odpovedí nájdete aj vo videu s názvom Hmyzí domček v sekcii EP Online/Životné prostredie.

Kvízy môžete vypĺňať ako jednotlivec alebo skupina napr. trieda žiakov ZŠ. Učiteľ môže kvízy v rámci triedy využiť tak, že v kvíze každý žiak ako mailovú adresu uvedie e-mail učiteľa, týmto spôsobom dostane vyhodnotenie kvízu priamo na svoj e-mail a vie skontrolovať aktivitu žiaka.