V minulej časti sme vám sľúbili, že sa budeme venovať včelej kráľovnej – matke. Momentálna situácia za oknami nás však presvedčila, že matku si necháme do budúcej časti a teraz sa zameriame na včelie rojenie. V týchto dňoch je sezóna rojenia na vrchole a preto budeme radi, ak si prečítate, čo to vlastne rojenie je a ako sa v tejto situácii správať. 

Ako sme videli v minulých častiach, včelstvo je na jar v najväčšom rozmachu a v tomto období nastáva vo včelstve aj tzv. rojová nálada. Pod týmto pojmom označujeme stav včelstva, kedy je pripravené na rozmnožovanie. Rojeniu predchádza čas, kedy pôvodná (stará) matka zakladie tzv. materské misky, o ktoré sa včely starajú. Po 12-14 dňoch odchádza stará matka z úľa spolu s letuschopnými včelami (lietavkami) aby uvoľnila miesto novým, mladým matkám, ktoré sa vyliahnu z materských buniek. Po vyliahnutí mladé matky bojujú o to, ktorá zostane v úli. Po hlavnom roji nastáva tzv. poroj, kedy z úľa vylietajú ostatné mladé matky s ďalšími včelami. Rojenie je pre včely prirodzeným rozmnožovaním. Počet porojov záleží od počtu vyliahnutých matiek, môžu byť aj ďalšie 4. V úli naďalej zostáva len jedna neoplodnená matka a zvyšok včiel. V tomto momente je včelstvo slabšie, nakoľko v ňom zostali iba mladé včely a všetky lietavky, ktoré sa starali o zber nektáru, odišli v roji so starou matkou. Včelstvo sa časom stane opäť plnohodnotným silným organizmom. Čo sa deje s odleteným rojom? Ten sa usídli najskôr v blízkosti úľa (na strome, lampe, atď.) a po usadení z neho vylietajú stovky prieskumných včiel, ktoré hľadajú vhodné miesto, kde by sa roj mohol usadiť a pokračovať v rozvoji. Takýmto miestom môže byť napr. dutina v strome. Každá z prieskumníčok po návrate odovzdá získané informácie a ďalšie včely idú tieto informácie overiť. Nakoniec sa celý roj spoločne rozhodne pre najvhodnejšie miesto. Je úžasné, ako včela dokáže odovzdať informácie ostatným včelám o veľkosti, objeme, umiestnení a ďalších pre včelstvo životne dôležitých údajoch. Rojenie je spôsob, akým sa včelstvo môže presúvať ako celok, pretože roje sú schopné preletieť niekoľko kilometrov. Roj má po usadení veľmi veľkú životnú energiu, preto je schopný veľmi rýchlo vystavať priestor, kde môže prežiť. Z tohto dôvodu predstavuje rojenie najefektívnejší spôsob rozmnožovania včelstiev. V minulej časti sme si povedali, že v úli má každá včela svoju úlohu podľa jej veku. V usadenom roji si musia tieto úlohy rozdeliť aj staršie včely. 

V momente rojenia sú včely pod veľkým stresom a každá sa usiluje o to aby rodina žila ďalej. Včely nesú zásoby medu, ktoré sú pre nich extrémne dôležité a z tohto vyplýva aj ich pokojná, neagresívna nálada. Vyrojené včely nie sú pre človeka nebezpečné, nakoľko ich primárnym cieľom je aby prežili a nestratili zásoby. Keď včela človeka poštípe, ide skôr o jeho neopatrnosť. Ak objavíte roj, najlepší spôsob je oznámiť to najbližšiemu včelárovi alebo požiarnikom, ktorí väčšinou majú na včelára kontakt. Nikdy roj neničte, nesnažte sa s rojom manipulovať, nestriasajte ho. Na fotografiách môžete vidieť rôzne roje, ale aj to, ako sa naši včelári postarali o vyrojené včely v blízkosti Elektrárne.

Ak máte otázky na našich včelárov, zapojte sa do debaty na našom facebooku.