Už po tretíkrát sa zapájame do Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy a opäť je to s projektom, ktorý sa venuje elektrárenskej záhrade. V posledných dvoch rokoch sa nám vďaka tomuto mechanizmu podarilo získať financie na vybudovanie dvoch záhradných učební, ktoré využívame na vzdelávanie, kultúrne podujatia a oddych v záhrade. Zveľaďovanie bývalého priemyselného dvora a jeho postupnú premenu na Záhradu vedomostí chceme posunúť znovu o krok ďalej.

VZDELÁVACIA ALEJ

V projekte sa venujeme ľavej časti záhrady – popri chodníčku ku kompostovacej stanici a Piešťanským mestským včelám vysadíme energeticky efektívne dreviny, teda rýchlorastúce stromy, ktoré našim návštevníkom aj obyvateľom záhrady poskytnú tieň a zároveň nám z odrastov poskytnú dosť dreva na štiepku do kompostu alebo do záhonov. Dreviny vysadíme tzv. vaňovým systémom, čo je jeden zo spôsobov retencie zrážkovej vody. Upravíme aj vstup do záhrady a odstránime časť betónovej plochy, kde vysadíme platan. Všetky tieto prvky budú plniť hneď niekoľko funkcií: klimatickú, estetickú a vzdelávaciu. Aby sme však projekt dotiahli do úspešnej realizácie, potrebujeme aj váš hlas:

Hlasovanie

Kliknite na web Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy tvorimekraj.sk

Zvoľte okres Piešťany a vyberte projekt VZDELÁVACIA ALEJ

Vyberte si ešte minimálne 2 iné projekty, môžu byť aj z iného okresu

Kliknite na tlačidlo HLASOVAŤ

Vyplňte svoje údaje a počkajte na SMS s verifikačným kódom

Vložte verifikačný kód a kliknite na tlačidlo POTVRDIŤ

Hlasovanie prebieha do 9. januára 2023 a v okrese Piešťany má šancu uspieť približne 6 projektov. Budeme veľmi radi, ak sa medzi ne zaradí aj naša Vzdelávacia alej. Ďakujeme!