V príprave jarných projektov do Záhrady vedomostí pokračujeme a tentokrát sa zapájame do participatívneho rozpočtu mesta Piešťany. Znamená to, že obyvatelia Piešťan majú možnosť nasmerovať časť financií z mestského rozpočtu do občianskych alebo investičných projektov. Za Elektrárňu sa zapájame s projektom Naučme sa kompostovať, ktorého cieľom je vybudovať systém funkčných pozorovacích kompostérov v našej záhrade. Žiaci na interaktívnych programoch a verejnosť počas návštev záhrady by si tak mohli zblízka prezrieť a s lektormi vyskúšať starostlivosť o kompost, odsledovať jednotlivé fázy procesu kompostovania a získať užitočné informácie o kompostovaní.

Hlasovanie prebieha do 18. 3. 2022 a hlas je možné prideliť 1 občianskemu a 1 investičnému projektu. Projekt Naučme sa kompostovať je zaradený medzi občianske projekty – podľa svojho uváženia tak môžete (ale nemusíte) zahlasovať aj za jeden ďalší investičný projekt. Hlas je platný až po zadaní overovacieho sms kódu.