Fyzikálno-kreatívny workshop venovaný vytváraniu elektrických obvodov a ich začlenenie do výtvarných diel.

  • Kapacita: 20
  • Vhodné pre: 10+
  • Trvanie: 90 minút
  • Vstupné: 3€

Žiaci si vytvoria umelecké dielo, ktorého súčasťou bude elektrický obvod s využitím batérii, netradičných vodivých materiálov, LED diód a papiera. Zoznámia sa s pojmami vodič – izolant, základnými schématickými značkami a paralelným zapojením. Workshop je možné po dohode tématicky zamerať. Svoje vlastné dielo si môžu študenti zobrať domov.