Zážitkový program určený žiakom, ktorí sa rozhodujú o výbere strednej školy. Žiaci sa na chvíľu stanú elektrikármi a vyskúšajú si rôzne činnosti spojené s týmto povolaním.

  • Kapacita: 20
  • Vhodné pre: 12+
  • Trvanie: 90 minút
  • Vstupné: 3€

Je ťažké, predstaviť si život bez ELEKTRINY. VÝROBA a DISTRIBÚCIA elektriny sú dve odlišné činnosti. Aby sa dostala elektrina do našich domovov, vyžaduje si to odborné vedomosti a zručnosti. Činnosti ako meranie napätia, elektrodispečing, údržba izolátorov, ale aj práca s dronom sú súčasťou povolania elektrikára. Príďte k nám, aby ste sa na chvíľu stali elektrikárom a hravou formou vyskúšali niektoré činnosti.

Program Povolanie elektrikár nie je možné kombinovať súčasne s inými vzdelávacími programami.