V záhrade Elektrárne budú mať študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa viac o tzv. mestských včelách.

  • Kapacita: 20
  • Vhodné pre: 10+
  • Trvanie: 90 minút
  • Vstupné: 3€

Termín exkurzie je možný len sezónne v mesiacoch máj – október.

Dajú sa včely chovať v meste? Prečo sú dôležité? Dokáže ich niekto nahradiť? V programe o mestských včelách budú študenti v tímoch hľadať odpovede na otázky o dôležitosti hmyzu v prírode,  možnostiach ako im pomôcť prežiť, úžitku ale aj ich vlastných potrebách a spôsobe ich života. Študenti si na záver vzájomne prezentujú svoje poznatky.