rodinné podujatie

Spotrebný kolotoč, remeselné dielničky, výroba hmyzieho hotela – to na vás čaká v Záhrade vedomostí Elektrárne Piešťany.

  • Kapacita: bez obmedzenia
  • Vhodné pre: 5+
  • Trvanie: 3 hodiny
  • Vstupné: 3 €
  • FB udalosť

Po minuloročnej online verzii osláv Dňa Zeme sa vraciame k rodinnému formátu v Záhrade vedomostí. Program je koncipovaný pre rodiny s deťmi, kde si každý nájde svoju obľúbenú aktivitu. Spotrebný kolotoč je určený pre deti 8+, ale svoje vedomosti si môžu overiť aj rodičia. Remeselné dielničky si môže vyskúšať každý návštevník, drobci za pomoci dospeláka. S výrobou nového hmyzieho hotela nám môžu pomôcť deti od veku 5+.

SPOTREBNÝ KOLOTOČ
Hravou formou priblížime deťom spotrebu energií v domácnosti. Niekoľko priestorových exponátov sa zaoberá témou tepelnej pohody a nákladov na vykurovanie, energetickú náročnosť výroby balenej vody, či energetické straty pri premene mechanickej energie na elektrickú. Súčasťou stanovíšť sú aj šuflíkové stromy s otázkami a odpoveďami zameranými na ochranu životného prostredia či veľký elektronický kvíz. V prípade priaznivého počasia budú všetky stanovištia umiestnené v priestoroch záhrady, v prípade nepriaznivého počasia sa zábavno-vzdelávacie aktivity presunú do priestorov hlavnej haly.

REMESELNÉ DIELNIČKY
Priestory galérie patria šikovným rukám členov Klubu paličkovanej čipky Bábence Krakovany a Slovenskej ľudovej majoliky Modra. Tí návštevníkov zaučia do tajov týchto tradičných remesiel a názorne im predvedú ukážky tvorby. Deti dostanú príležitosť vyskúšať si základné techniky paličkovania, či si na vlastný kúsok keramiky pomocou šablón nakresliť tradičný vzor.

VÝROBA HMYZIEHO HOTELA
V Záhrade vedomostí nám pribudla nová konštrukcia hmyzieho hotela, ktorý potrebujeme zariadiť. Deti každého veku nám môžu pomôcť pripraviť hmyzu čo najlepšie podmienky na ich pobyt. Aktivita sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.