vzdelávacia prednáška

Témou tohto ročníka medzinárodného filmového festivalu je konzum. V podvečernom premietaní sa mu venujú štyri dokumentárne filmy.

Pásmo filmov pre verejnosť strieda dopoludňajší Junior festival pre školy. Vytrvalé a neustále silnejúce konzumné správanie ľudí priviedlo zdravie našej planéty do hraničnej krízy. Stojíme na križovatke, na ktorej sa musíme rozhodnúť, či svoje správanie dokážeme zmeniť. Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm prináša do ELEKTRÁRNE v Piešťanoch najlepšie dokumentárne filmy z celého sveta.