komunitné podujatie

Krajská inovačná a rozvojová v spolupráci – KIRA, n.o. s Trnavským samosprávnym krajom a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja pripravuje už tretí ročník úspešného 24-hodinového hackathonu s názvom Kiraton.

Témou tohtotočného Kiratonu je podpora a rozvoj dobrovoľníctva a premiérovo sa tohtoročný Kiraton uskutoční v priestoroch zrekonštruovanej priemyselnej pamiatky Elektrárňa Piešťany, a to 22. až 23. septembra 2023. 

V 24-hodinovom hackathone s názvom Kiraton, budú prihlásené tímy hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Pôjde pritom o nasledovné oblasti:

aktívna podpora dobrovoľníkov,

vybudovanie funkčných a dostupných komunikačných kanálov,

realizácia vzdelávacích aktivít,

dlhodobý dobrovoľnícky program,

vytvorenie informačno-komunikačnej platformy pre rozvoj firemného dobrovoľníctva.

Počas podujatia budú účastníkom k dispozícii odborní mentori z neziskového sektora, verejnej správy i akademickej obce. Samozrejmosťou bude aj priestor na prácu i náležitý odpočinok, chutné občerstvenie a sprievodné aktivity.

Víťaz hackatonu získa finančnú odmenu vo výške 2.500 eur, a zároveň možnosť realizácie víťazného projektu vo výške maximálne 10-tisíc eur v spolupráci s KIRA.

Do Kiratonu sa môžu zapojiť záujemcovia starší ako 18 rokov, pričom prihlásiť sa môžu jednotlivci ako i tímy zložené z minimálne 3 členov. Preto aj prihlásení jednotlivci budú zaradení do tímov. Registrácia účastníkov prebieha na webovej stránke www.kiraton.sk, kde sú uverejnené aj ďalšie informácie o podujatí.