koncert

Historický koncert v historickej budove – ansámbl okolo huslistky Bárbary Barros prináša do Elektrárne Taliansku gestikuláciu.

Hudobný súbor Melopoetica, svojho času so sídlom v Londýne, založili Bárbara Barros, Iason Iannou a Erik Dippenaar.

Dnes Melopoerica sídli v Piešťanoch a je to jediné komorné teleso tohto zamerania na Slovensku.

Členkami sú Bárbara Barros a Blanka Ondrejčáková s barokovými husľami a hosťujúci umelci.

Cieľom súboru je uvádzať zaujímavé prevedenia repertoáru od druhej polovice šestnásteho storočia až po klasické diela Mozarta a Haydna a sprostredkovať publiku jedinečný zážitok. Melopoetica je medzinárodný a rôznorodý súbor a táto rôznorodosť má nevšedný prínos pre jeho hudobnú interpretáciu.

Od začiatku súbor aktívne vystupoval na mnohých podujatiach a festivaloch v Anglicku aj inde v Európe, napríklad: festival The London Handel a festival Hexham Abbey, 2007; Greenwich Early Music Festival, Londýn, 2006; Nybrokajen 11, Štokholm; Trigonale Festival, Rakúsko; festival v Aténach. Melopoetica absolvovala úspešné turné po Južnej Afrike v roku 2007.

V roku 2006 súbor získal titul „English Concert Junior Fellowship“ na univerzite Trinity College of Music.

Bárbara hrá na husliach Amati od Willibrorda Crijena z roku 2005 a Blanka hrá na husliach Jana Pawlikovského z roku 2004.

PROGRAM 

An Italian Gesticulation / Talianska gestikulácia

Maurizio Cazzati (1616 – 1678)

Ciacona

Dario Castello (1602 – 1631)

Duodecima Sonata from Sonata Concertante In Stil Moderno, Libro I, Venezia 1629/1658

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Ciaccona XII from Sonatas of three parts for two violins and a bass with a through bass for the organ, harpsichord or archlute, Opera Secunda

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)

Sonata V in D minor from Sei Sonate 1695-1764 à Trè, Opera Quinta: Largo – Vivace – Andante Pastorale

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

La Folia from Suonate da Camera a Tre, Opera Prima

Súbor sa pred večerným koncertom bude na špecializovanom workshope venovať nádejným mladým hudobníkom zo Základných umeleckých škôl v Piešťanoch. Toto podujatie je finančne podporené dotáciou z rozpočtu Mesta Piešťany.