koncert

Slávnostný krst prvého CD folklórneho súboru Máj, ktoré nesie príznačný názov Pieščanské oné.

Výnimočná udalosť v živote folklórneho súboru Máj sa odohrá práve v priestoroch Elektrárne Piešťany. Slávnostný krst prvého CD FS Máj pod názvom Pieščanské oné sa uskutoční v piatok 23. júna 2023 o 18:00 hod.

Koncert so slévnostným krstom CD je významným míľnikom pre folkloristov a tak sa chcú o tieto mimoriadne chvíľe podeliť so svojim publikom. Výsledkom niekoľkomesačnej práce je CD, na ktorom sú nahraté tradičné piesne z našej oblasti i oblasti Pohorelej. Cieľom nielen CD ale aj všetkých aktivít FS Máj je vzbudiť záujem o zachovanú ( tradičnú) kultúru.