výstava

Špecialista na čiernobielu fotografiu, Anton Sládek, po prvýkrát zavíta so svojimi fotografiami Bratislavy do elektrárenskej galérie.

Anton Sládek sa narodil v roku 1956 v Bratislave. V rokoch 1971 – 1975 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. V období rokov 1977 – 1982 študoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe, odbor Umelecká fotografia. Po absolvovaní pražskej FAMU bol zamestnaný v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, neskôr v redakcii časopisu Mladé rozlety a od polovice 80. rokov je fotografom v slobodnom povolaní. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí a je zastúpený v zbierkach Slovenskej národnej galérie, UPM v Prahe a v Moravskej galérii v Brne. Ako fotograf spolupracoval s režisérom Jozefom Bednárikom na jeho muzikáloch pre Novú scénu v Bratislave a divadlo Andreja Bagara v Nitre. Fotografoval aj pre operu SND a iné divadlá. V roku 1996 získal 1. cenu Czech Press Photo za divadelné fotografie. S redakciou časopisu DORKA, pre ktorú fotografoval bytové doplnky, spolupracoval vyše 20 rokov. Okrem toho vytváral fotografické obálky na knihy (Slovenský spisovateľ, Tatran, Smena) a gramoplatne (Opus). 

Venuje sa voľnej tvorbe a vydavateľskej činnosti. V rokoch 2005 – 2014 pracoval na Strednej odbornej škole Račianska 105 v Bratislave. V rámci voľnej tvorby sa dlhodobo venuje téme miznúcej a novo vznikajúcej Bratislavy a hier svetla a tieňa.

Od začiatku svojej fotografickej tvorby má za sebou početné kolektívne aj individuálne výstavy. 

Doteraz vydal fotografické knižky:

Prvých 50 krokov (s Františkom Gyárfášom), 2002

Po schodoch z vody (s Ivetou Ondrejkovou), 2011

Medzičas. Miznúce miesta Bratislavy, 2015

Zákulisie. Skrytý svet opery a baletu, 2015

Pasáž.  Prechádzka spomienkami na Bratislavu, 2018

Priestor, 2018

Skratky, 2022

Pešiak, 2023