vzdelávacia prednáška

V poradí už siedme podujatie štvrtého ročníka vzdelávacích prednášok slovenských vedcov.

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vstupné: 3 €
  • VSTUPENKY

Ďalšie pokračovanie výjazdových besied s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour sa koná v stredu 22.5. Na podujatí plnom nových a zaujímavých informácií z oblasti vedy si budete môcť vypočuť tri prednášky od našich hostí:
– Samuel Kováčik, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a Přírodovědecká fakulta, MUNI,
– Klaudia Kyselicová, Lekárska fakulta UK,
– Dušan Galusek, Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá, TUNI.
 

Akcia sa uskutoční s podporou Nadácie ESET.