koncert

Slovenské kvarteto sa po sérii vianočných koncertov vracia do Elektrárne na ďalší zážitkový koncert, tentokrát však s pásmom venovaným Eugenovi Suchoňovi.

Veľkonočnú atmosféru s pásmom upravených skladieb jedného z našich najvýznamnejších hudobných skladateľov Eugena Suchoňa v starej generátorovej hale vyčarí Slovenské kvarteto.

Slovenské kvarteto patrí medzi najvýznamnejšie súbory komornej hudby novej generácie. Toto sláčikové kvarteto tvoria zanietení komorní hráči, ktorí majú za sebou množstvo skúseností na domácich i zahraničných koncertných pódiách. Postgraduálne štúdium komornej hudby absolvovali v triede Univ.-Prof. Johannessa Meissla na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, z čoho pramení ich precízna interpretácia Haydnových, Mozartových a Beethovenových sláčikových kvartet. Repertoár sláčikového kvarteta zahŕňa to najlepšie z klasickej hudby všetkých štýlových období.