komunitné podujatie

Festivalová časť komunitného podujatia Made in Piešťany. Elektrárenská záhrada bude patriť šikovným Piešťancom v predajných stánkoch, gastro zóne, na workshopoch a aktivitách.