EP Online

10.03.2022
Doma s energiou 3

V kvíze Elektrická sieť zo série kvízov Doma s energiou sa dozviete viac o spôsoboch distribúcie elektrickej energie.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 4

Kvíz Deň Zeme zo série kvízov Doma s energiou je venovaný našej planéte. Dotýka sa najmä témy spotreby energií.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 5

Kvíz Bezpečne s elektrinou zo série kvízov Doma s energiou upozorňuje na nástrahy, ale aj poradí ako bezpečne manipulovať s elektrickými zariadeniami.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 6

Kvíz Spotrebiče zo série kvízov Doma s energiou nám pomôže napr. aj pri výbere spoľahlivého, ale zároveň energeticky šetrného výrobku.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 7

Kvíz Svetelné zdroje zo série kvízov Doma s energiou sa venuje svetelným zdrojom v našich domácnostiach.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 8

Kvíz Inteligentné domácnosti sa zaoberá problematikou energetickej spotreby v domácnostiach a tzv. inteligentných riešeniach.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 9

Kvíz Čaro povolania elektrotechnika je deviatym zo série kvízov Doma s energiou a prezradí nám viac o štúdiu a úlohách elektrotechnika.

Viac
10.03.2022
Doma s energiou 10

Záverečný alebo opakovací kvíz uzatvára sériu kvízov Doma s energiou.

Viac
10.03.2022
História I. – VIII.

Tému histórie Elektrárne Piešťany nájdete v ôsmych krátkych videách pod názvami História I. – VIII. Pozrite si videá a následne vyplňte kvíz, alebo to skúste naopak.

Viac