2. stupeň

Ako oklamať svoje zmysly interaktívny vzdelávací program

Zážitkový program spojený s výrobou pozorovacej pyramídy, ktorý priblíži žiakom svet optiky.

Vstupné: 3€ Viac
Symboly – tajné šifry interaktívny vzdelávací program

Kreatívny workshop spojený s kreslením UV perami na veľkorozmernom svetlo-citlivom plátne.

Vstupné: 3€ Viac
04.04. - 26.10.
Kompostovanie interaktívny vzdelávací program

Zážitkový program v záhrade Elektrárne, kde sa žiaci aktívne zoznámia s fázami kompostovania a jeho významom pre prírodu a človeka.

Vstupné: 3€ Viac
Fyzikálny kolotoč interaktívny vzdelávací program

Súťažný program formou stanovíšť vhodný aj pre väčšie skupiny žiakov. Spoločnou témou stanovíšť je elektrina.

Vstupné: 4€ Viac
Povolanie ELEKTRIKÁR interaktívny vzdelávací program

Zážitkový program určený žiakom, ktorí sa rozhodujú o výbere strednej školy. Žiaci sa na chvíľu stanú elektrikármi a vyskúšajú si rôzne činnosti spojené s týmto povolaním.

Vstupné: 3€ Viac
02.05. - 05.10.
Včely v meste interaktívny vzdelávací program

V záhrade Elektrárne budú mať študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa viac o tzv. mestských včelách.

Vstupné: 3€ Viac
Elektrické obvody na papieri interaktívny vzdelávací program

Fyzikálno-kreatívny workshop venovaný vytváraniu elektrických obvodov a ich začlenenie do výtvarných diel.

Vstupné: 3€ Viac
Pátranie po zelenej planéte interaktívny vzdelávací program

Odpovede na otázky spojené s ochranou životného prostredia žiaci hľadajú pomocou pracovných listov s QR kódmi a tabletov.

Vstupné: 3€ Viac
Výroba elektronickej hry interaktívny vzdelávací program

Zábavný fyzikálny workshop, na ktorom si žiaci vyrobia elektronickú hru a naučia sa pritom vytvoriť jednoduchý elektrický obvod.

Vstupné: 3 € Viac