EP Online

04.02.2022
Elektrický odpor

Náučné video vhodné pre žiakov 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ.

Viac
04.02.2022
Vodojemná veža

Ako vyzerala vodojemná veža pred rekonštrukciou v roku 2022?
Krátke video zachytáva pôvodný stav dosiaľ pre verejnosť neprístupného priestoru.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne Piešťany

Poznáte históriu Elektrárne Piešťany?
Virtuálna prehliadka komentovaná lektormi Elektrárne Piešťany s online kvízom.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne I.

Prvé zo série krátkych videí o histórii Elektrárne Piešťany. Po prehliadnutí všetkých zaujímavostí z tejto série si môžete otestovať svoju pozornosť v online kvíze.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne II.

Druhé zo série krátkych videí o histórii Elektrárne Piešťany nám prezradí viac o jej strategickej polohe.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne III.

Vo videu sa bližšie pozrieme na to, čo sa v Elektrárni vyrábalo okrem elektriny.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne IV.

Štvrté video vám sprístupní podzemné priestory, do ktorých môžete vojsť len výnimočne.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne V.

Z dôb prevádzky Elektrárne sa zachovalo viacero špeciálnych nástrojov. Pozrite sa na jeden z nich.

Viac
04.02.2022
História Elektrárne VI.

Šieste video zo séŕie poodhalí, ako si pracovníci Elektrárne dokázali poradiť aj s náročnými opravami strojov.

Viac